Verklaring vertraging Splinter Cell: Conviction

"The game looks brilliant, but we want it to be awesome"

Dat is de zin die het uitstel van de release van Splinter Cell: Conviction moet verklaren. Hoe lang het verdere werk nog zal duren is niet precies bekend. Er werd al gezegd dat het ergens in april zou zijn; wat alvast zeker is dat het in het fiscale jaar 2010 zal zijn, dat begint op 1 april. Ik hoop alvast dat de release dan ook op 1 april zal zijn, het wachten heeft immers al verschillende fans tot wroeging aangezet. Bereid je dus maar al voor op de eventuele 1 aprilgrap die op de Splinter Cell-fora zal verschijnen op 1 april…